S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

KONTAKTY

Snowman s.r.o.
Brestové 758. Moravské Lieskové
91642
tel: 0911401022
info(a)Skejtuj.sk
Tel.podpora 10:00 - 16:00 hod.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre objednávky s doručovaním v rámci Slovenskej a Českej republiky.

Kontaktné údaje predávajúceho 

Snowman s.r.o. Brestové 758 916 42 Moravské Lieskové,

Ičo:53352165

DIČ: 2121347657

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 40782/R

email:info@skejtuj.sk ,tel. 0948 179 322

 

Orgán dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1 tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk

Článok I. Vymedzenie pojmov

 1. www.skejtuj.sk  je internetový obchod spoločnosti Snowman s.r.o., so sídlom Brestové 758 ,916 42 Moravské Lieskové.
 2. 2. Predávajúcim je Snowman s.r.o., so sídlom Brestové 758 ,916 42 Moravské Lieskové.
 3. 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.skejtuj.sk je spoločnosť Snowman s.r.o., so sídlom Brestové 758 ,916 42 Moravské Lieskové.
 4. 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu www.skejtuj.sk vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 5. 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu www.skejtuj.sk .
 7. 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II. Cena

 1. 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III. Objednávka

 1. 2.  Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku. 6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV. Platobné podmienky

 1. a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru) b. platba pri osobnom prevzatí na predajni c. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet, d. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre, e. platbu na základe darčekového poukazu. 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim. 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok. 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav: a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu, b. zľavu za opakovaný nákup, c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu, 5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V. Dodacie podmienky

 1. 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: 1.a. Slovenskej pošty, 1.b. kuriérskej spoločnosti,

 

Článok VI. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 3,00 € b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,00 € 2. platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi): a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 3,00 € b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,00 € 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby. 4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VII. Prevod vlastníckeho práva

 1. 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII. Storno kúpnej zmluvy

            Storno objednávky zo strany kupujúceho


            Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany                                         predávajúceho, e-mailom alebo telefonicky. Po záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho iba ak             ešte objednaný tovar nebol odovzdaný na prepravu. 

            Storno objednávky zo strany predávajúceho


           Objednávka alebo jej časť môže byť stornovaná zo strany predávajúceho v nasledovných prípadoch:
           Predávajúci nemohol objednávku záväzne potvrdiť (chybne vyplnený formulár, nedostupný, neodpovedá na e-                  maily atd.)
           Tovar už nie je dostupný alebo sa už nevyrába, prípadne sa výrazne zmenili vlastnosti alebo cena tovaru. V                  tomto prípade predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup. Ak    kupujúci za   tovar už zaplatil celú sumu, alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet do 10              pracovných dní ak nebude dohodnuté inak.     

 

Článok IX. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy  doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf). 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. 2. Kupujúci je povinný: a. prevziať objednaný tovar, b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 3. Predávajúci je povinný: a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI. Ochrana osobných údajov

 1. 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ...... (doplniť na základe žiadosti o registráciu e-shopu o osobné údaje, ktoré reálne získavate) 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici. 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

 

Článok XII.1 Zmluvná pokuta

 1. 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

 

Zodpovednosť za vady a záruka

Ihneď po prevzatí tovaru je kupujúci povinný prezrieť obal tovaru a tovar. Ak zistí poškodenie obalu tovaru alebo tovaru samotného, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá zľava alebo dodaný nový výrobok. Ak je tovar mechanicky poškodený a táto skutočnosť nebola zistená pri prevzatí zásielky, je nutné reklamáciu uplatniť okamžite po odhalení poškodenia alebo ihneď po prvom použití výrobku. Reklamácie mechanického poškodenia neskôr už nie je možné uznať. Kupiujúci je povinný riadne si prečítať návod na použitie a záručné podmienky ešte pred prvým použitím výrobku alebo pred jeho prvou inštaláciou a je povinný sa pokynmi v nich riadiť. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Ak zistí nedostatky je nutné o tom spísať záznam s osobou, ktorá tovar doručila. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať obsah balenia okamžite. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Záruka na výrobky sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov od dátumu doručenia. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho časti spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju reklamovať. Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru že tovar nezodpovedá kúpnej zmluve, má právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bezplatne urobil nápravu a dodal tovar zodpovedajúci kúpnej zmluve, vymenil tovar alebo opravil tovar. Ak to nie je možné môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy. Toto neplatí ak kupujúci tento stav sám spôsobil alebo o tejto skutočnosti vedel alebo bol o nej informovaný predávajúcim pred prevzatím tovaru. Ak sa vada tovaru prejaví do šietich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a na vadu sa vzťahuje záruka má spotrebiteľ nárok na zjednanie nápravy: - bezplatnou opravou výrobku - primeraným znížením kúpnej ceny

- bezplatným náhradným dodaním tovaru - odstúpením od zmluvy

Spotrebiteľ môže v prvom rade požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tomto rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia. Na základe rozhodnutia bude kupujúcemu tovar opravený alebo vymenený za rovnaký kus alebo vrátená zaplatenásuma. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. V prípade, že reklamovanú závadu spôsobil spotrebiteľ - nesprávnym používaním, nesprávnou inštaláciou a pod., kupujúci nahradí predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá vady spôsobené mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (agresívne, prašné, vlhké, silné magnetické pole a pod.) a neodborným zásahom do výrobku. Ak je na vykonanie opravy určená iná osoba (autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu a postúpiť ju autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. V prípade mimozáručnej opravy sa kupujúci musí informovať v predstihu o cene opravy. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru kupujúcim, nie dátumom odoslania zásielky.

Článok XIII. 

Postup pri vybavovaní reklamácie

Pri uplatnení reklamácie dodržujte vždy tento postup: 1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, číslo dokladu o kúpe a podrobný popis závady. 2. Do 2 dní (pracovné dni) bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a dohodnú si ďalší postup. 3. Kupujúci pošle reklamovaný tovar alebo vadnú časť na adresu predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o kúpe. Náklady na dopravu reklamácie znáša kupujúci 4. Po prijatí reklamovaného tovaru je kupujúcemu vydaný doklad o prijatí reklamácie (v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamačný záznam je následne vo forme listu alebo e-mailu zaslaný kupujúcemu. Reklamačný záznam obsahuje informáciu o riešení reklamácie a o ďalšom postupe. 5. Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.

 

Článok XIV. Záverečné ustanovenia

 1. 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 18. júla 2014.

 

UPOZORNENIE!!!

Ceny na e-shope www.skejtuj.sk  platia iba pre e-shop. Na našej predajni nieje možné nakupovať za tieto ceny nakoľko sú v týchto cenách zahrnuté réžijné náklady predajne. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na tel.č. 0948 179 322  poprípade mailom: info@skejtuj.sk kde Vám radi poradíme.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

OTAwYTE0